хан Аспарух

 

ХАН АСПАРУХ (681 - 700г.)

  Хан Аспарух е основател на България. Той е син на хан Кубрат - основателят на Стара Велика България.

  

 

 Третият син на Кубрат - Аспарух се заселва в областта ОНГЪЛА. Много скоро българите започват да минават реката и да се опитват да се заселват там. Тези действия на българите не срещат съпротива от византийска страна, защото по същото време империята води война с арабите. През 680 г. византийският император Константин IV подготвя поход срещу българите в местността Онгъла. Ромейте достигат южните предели на Онгъла, където българите имат редица укрепления, и ги подлагат на обсада.

 Българите нанасят тежко поражение на византийците и ги обръщат в паническо бягство, като ги преследват чак до Дунав и морето, където са корабите им. След тази категорична победа Аспарух преминава с българите реката и урежда отношенията  си със съседните славянски племена.

 

 

 

 През 681 г. българите започнали да нападат и покоряват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Неспособен да отблъсне българите, Константин IV сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща данък.

 Столица на България става ПЛИСКА